doradca zawodowy

  Chciałbyś/ chci­ałabyś dołączyć do naszego zespołu? Agencja zatrud­nienia hrstart  Prze­mysław Laskowski ( nr agencji zatrud­nienia: 17544)   wspiera osoby  z niepełnosprawnoś­ci­ami w rozwi­ja­niu potenc­jału zawodowego  oraz  w akty­wiz­a­cji zawodowej. Jesteśmy kom­pasem, który pomaga odnaleźć odpowied­nią ścieżkę kari­ery. Pomagamy pra­co­daw­com w odnalezie­niu odpowied­nich pra­cown­ików, doradzamy jak zop­ty­mal­i­zować koszty zatrud­nienia i pro­mu­jemy idee społecznej odpowiedzial­ności biz­nesu. Obecnie …

Czytaj dalej