Blog

Rodzice a praca

Ciężko to będzie, jak się dziecko urodzi

Ciężko to będzie, jak się dziecko urodzi Przed nar­o­dze­niem potomków nie myślałem, że dzieci potrafią, aż tak wywró­cić życie do góry nogami. Życie zawodowe z małymi dziećmi to level extremely hard. Pamię­taj o tym planu­jąc swoją kari­erę. Wiadomym jest, że rodz­ice małych dzieci są męczący. Mówią tylko o dzieci­ach, uważają, że kto nie ma małych …

Czytaj dalej
Prawo

Ryzyko legislacyjne w biznesie

Nasze państwo teo­re­ty­cznie ma ułatwiać przed­siębior­com życie, w prak­tyce wygląda to „co by tu jeszcze spieprzyć, panowie”. Opra­cowu­jąc bizne­s­plan warto więc zas­tanowić się, w jakim otocze­niu prawnym będziemy dzi­ałali, bo pewnego pięknego poranka możemy obudzić się z ręką w nocniku.

Czytaj dalej