Dofinansowanie Metody finansowania działałności

Dofinansowanie dla przedsiębiorców na poprawę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 Konkurs: „Dofi­nan­sowanie dzi­ałań płat­nika składek na poprawę bez­pieczeństwa i higieny pracy” real­i­zowany jest przez Zakład Ubez­pieczeń Społecznych. Przed­siębiorca może ubie­gać się o dofi­nan­sowanie w ramach poprawy bez­pieczeństwa i higieny pracy, składa­jąc odpowiedni wniosek w Zakładzie Ubez­pieczeń Społecznych.  Wnioski można składać także online. Więcej infor­ma­cji o pro­jek­cie można przeczy­tać na stronach Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych. Konkurs realizowany …

Czytaj dalej