Woreczek pieniędzy trzymany w ręce
Dotacje z PFRON

Jak otrzymać dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?

Jesteś osobą z niepełnosprawnoś­cią?  Trudno znaleźć Ci odpowied­nie stanowisko pracy?  Może jesteś na tyle kreaty­wny, pomysłowy i uzdol­niony, aby założyć własną dzi­ałal­ność gospo­dar­czą?  Może najwyższy czas pomyśleć o samoza­trud­nie­niu!  Na początku warto poz­nać jaką pomoc w tym tema­cie ofer­uje PFRON.

Czytaj dalej