Praca zdalna

Survival na home-office.

czyli jak przetr­wać kon­frontację z sze­fem i  nie pokłó­cić się ze współloka­torami i rodz­iną. Wyobraźmy sobie, że zaczęliśmy pracę, jesteśmy pełni energii do wyko­na­nia jakiegoś zada­nia kon­cep­cyjnego, na naszym biurku stoi ulu­biona kawa. Zaczy­namy pracę.  Nasze palce ryt­micznie wys­tukują pomysły na klaw­iaturze. Nagle, domo­fon dzwoni, elek­trow­nia spisuje liczniki, pies szczeka, kot musi leżeć nigdzie indziej …

Czytaj dalej