Chci­ałem pozyskać dotację na firmę budowlaną.Znam się na budown­ictwie, a nie bizne­s­planach. Dzięki hrstart spełniłem marzenia na zawodową nieza­leżność.” Szy­mon F.