24/08/2015

Chci­ałem pozyskać dotację na fir­mę budowlaną.Znam się na budown­ictwie, a nie bizne­s­planach. Dzię­ki hrstart spełniłem marzenia na zawodową nieza­leżność.” Szy­mon F.