Naprawdę można liczyć na wspar­cie firmy po uzyska­niu dotacji. Wspól­nie z hrstart rozliczyłem dotację i wspar­cie pomostowe. Naprawdę pole­cam, jestem bardzo zad­owolony z ich usługi!” Adam P.