Agencja pracy

Jako instytucja niepubliczna instytucja rynku pracy łączymy osoby poszukujące zatrudnienia z pracodawcami.  Przeprowadzamy analizę potrzeb pracodawców, jak również badamy preferencje i predyspozycje kandydatów do pracy.

W naszej działalności skupiamy się  na aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Ważne są dla nas indywidualne potrzeby, predyspozycje i oczekiwania osób poszukujących pracy. Sprawiamy, aby osoba poszukująca pracę mogła  rozwijać swój potencjał i realizować się zawodowo. Staramy się dobierać oferty tak, aby sprostać oczekiwaniom  potencjalnych pracowników i spełnić wymagania przyszłych pracodawców. Promując aktywizację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami wspieramy pracodawców przy optymalizacji kosztów  ich zatrudnienia, dzięki temu  wspólnie  przeciwdziałamy wykluczaniu społecznemu  osób niepełnosprawnych. Usługi pośrednictwa pracy prowadzimy głównie w ramach projektów współfinansowanych ze środków publicznych, jednakże współpracujemy również z na warunkach komercyjnych. Od 2017 roku, jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia ( nr agencji zatrudnienia 17544).