Bez kategorii Kobiety na rynku pracy

Sytuacja kobiet na rynku pracy.

Trochę historii.. Należy podkreślić, że do końca XIX w. aktywność zawodowa kobiet była pejoratywnie postrzegana. Rolę kobiety upatrywano w zajmowaniu się obowiązkami domowymi i w opiece nad dziećmi. Kodeks Napoleona z 1804 roku umożliwiał kobiecie pracę wyłącznie za zgodą męża. Wybuch I Wojny Światowej spowodował wzrost znaczenia zawodowego kobiet. W związku z wysyłaniem mężczyzn na …

Czytaj dalej
Dorabianie do świadczeń

Ile można zarobić do świadczeń rentowych i emerytalnych?

Jak co kwartał Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał Obwieszczenie, że w III kwartale 2021 roku, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku wyniosło 5885,75 zł. Z kolei z Komunikatu wydanego 19 listopada 2021 roku przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że od 1 grudnia 2021r. kwota wynosząca 70% przeciętnego wynagrodzenia wynosi …

Czytaj dalej
Obrazek przestawia uchwyconą w dłoniach niebieską tarczęz symbolem osoby niepełnosprawnej
Otwarty rynek pracy Praca zdalna Rozmowa kwalifikacyjna

Niepełnosprawni na otwartym rynku pracy.

Rynek pracy dla osób z niepełnosprawnościami po marcu 2020 roku doznał stagnacji. Spowodowane to było wybuchem pandemii koronawirusa. Pracodawcy spotkali się z niepewną sytuację biznesową, a osoby z chorobami przewlekłymi miały lęki przed zarażeniem. Przed wybuchem pandemii wielu pracodawców miało obawy, że osoby z niepełnosprawnością, którym przysługuje 7 godzinny tryb pracy,  w krótszym czasie nie …

Czytaj dalej
Dofinansowanie Metody finansowania działałności

Dofinansowanie dla przedsiębiorców na poprawę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 Konkurs: „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy” realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie w ramach poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, składając odpowiedni wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.  Wnioski można składać także online. Więcej informacji o projekcie można przeczytać na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Konkurs realizowany …

Czytaj dalej