Projekty

Projekt aktywizacji zawodowej.

Projekt „Na ścieżce do aktywności- edycja II” nr RPLD.09.01.01-10-B072/19. Projekt realizowany z Funduszy Społecznych Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest do osób niepracujących, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i zamieszkujących obszar województwa łódzkiego.

Czytaj dalej
zdjęcie pokazujący widok z okna na altanke i staw w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej w Brębiszew
Projekty

Projekt rehabilitacji kompleksowej.

Projekt „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” nr POWR.02.06.00-0000057/17. Projekt rehabilitacji kompleksowej przeznaczony jest dla osób, którym niepełnosprawność nie pozwoliła na rozpoczęcie aktywizacji zawodowej lub dla osób, którym choroba przeszkodziła w wykonywaniu dotychczasowej pracy.

Czytaj dalej