Cennik

Przygotowanie wniosku wraz z biznesplanem oraz załącznikami pod dotację z PUP oraz PFRON 800 PLN brutto Płatność w 2 ratach: 200 zł przed złożeniem wniosku oraz 600 zł w przypadku pozyskania dotacji.
Przygotowanie wniosku wraz z biznesplanem oraz załącznikami pod dotację ze środków unijnych 3000 PLN brutto Płatność w 2 ratach: 1500 zł przed złożeniem wniosku oraz 1500 zł w przypadku pozyskania dotacji.
Konsultacje oraz ocena gotowych biznesplanów, sprawdzenie części opisowej lub finansowej. 200 PLN brutto Cena orientacyjna, w zależności od skomplikowania biznesplanu może być niższa lub wyższa.

W ramach powyższych płatności oferujemy 12 miesięczny okres wsparcia.

Wystawiamy faktury VAT.

Przed rozpoczęciem świadczenia usługi podpisuje się umowę, która jasno określa warunki współpracy, zakres odpowiedzialności stron oraz warunki płatności.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!