kobieta trzymająca w ręku czerwone jabłko.
Bez kategorii Prawo

Jak zastrzec znak towarowy?

Masz już własne przedsiębiorstwo, myślisz o stworzeniu logo firmy. Opracowanie znaku graficznego zlecasz grafikowi.  Po kilku dniach przysyła ci gotowy projekt, który bardzo ci się podoba. Płacisz mu za wykonaną pracę i zaczynasz używać logo firmy w swojej działalności. Jesteś przekonany, że stajesz się tym samym jedynym właścicielem znaku. Nie zgłaszasz znaku do rejestracji, bo to przecież strata pieniędzy. Po roku orientujesz się, że to samo logo (ze swoją nazwą przedsiębiorcy) wykorzystuje inna firma, która skorzystała z usług tego samego grafika. I zaczynają się problemy, bo na początku nie zadbałeś odpowiednio o swoje interesy.

Prawa autorskie

Zanim przejdziemy dalej najpierw parę słów na temat prawa autorskiego.  Grafik, który zaprojektował logo firmy jest jego twórcą, zaś twórcy przysługują określone prawa autorskie:

– prawa autorskie osobiste:  są one niezbywalne, bo zakupując od kogoś jego dzieło nie możemy twierdzić, że to my jesteśmy twórcą, to prawo przysługuje jedynie autorowi dzieła

– prawa autorskie materialne, czyli prawo do swobodnego rozporządzania znakiem, np: do jego sprzedaży.

Musisz pamiętać, zawierając z grafikiem umowę na stworzenie logo nie nabywasz tym samym praw autorskich do logo! Co więc można zrobić w takiej sytuacji?

Przede wszystkim zawrzeć z autorem logo umowę z przekazaniem praw autorskich majątkowych ze wskazaniem wszystkich obszarów eksploatacji znaku.

To powinno zabezpieczyć nasze prawo do swobodnego dysponowania znakiem. Co jednak zniezbywalnymi autorskimi prawami osobistymi twórcy?

Można  jedynie ograniczyć prawa osobiste twórcy, w którym autor zadeklaruje nie korzystanie z osobistych praw autorskich i przekaże wykonywanie osobistych praw autorskich tobie. Umowę taką można podeprzeć sankcjami finansowymi dla autora za niewywiązywanie się z warunków umowy.

Co warto jeszcze zrobić, aby zabezpieczyć swoje prawa do znaku?

Można dodatkowo udać się do notariusza, który na podstawie złożonego przez ciebie oświadczenia o autorstwie znaku  potwierdzi ten fakt z odpowiednią datą.

Aby całkowicie zabezpieczyć swoje prawa do znaku należy dokonać jego rejestracji.

Rejestracja znaku towarowego

Rejestracji znaku towarowego można dokonać na okres 10 lat. Co może być przedmiotem rejestracji? Przede wszystkim:

– nazwa

– domena internetowa (kolejny argument, aby domena firmy była zarazem jej nazwą!)

-formy przestrzenne (np: kształt butelki ? patrz Coca-Cola)

– etykiety produktów

Rejestracji znaku dokonuje się w Urzędzie Patentowym RP w Warszawie. Proces rejestracji trwa ok. 12 miesięcy. W trakcie rejestracji zaznacza się, w jakich klasach interesuje nas ochrona znaku.

Koszty zgłoszenia i ochrony znaku

Zgłoszenie:

– Opłata za zgłoszenie znaku towarowego do 3 klas towarowych: 550 PLN

– Opłata za każdą klasę powyżej trzech : 120 PLN

Ochrona:

– Opłata za 10-cio letni okres ochronny za każdą klasę do 3-ciej : 400 PLN

– Opłata za każdą klasę powyżej trzech: 450 PLN

– Opłata za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym : 90 PLN

Dodatkowo możemy dokonać rejestracji naszego znaku na terenie Europy w Urzędzie Harmonizacji Rynku w Alicante oraz na świecie w Biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie.

Jakie korzyści płyną z rejestracji znaku towarowego?

Wyobraź sobie, że twój biznes rozwija się i planujesz ekspansję na zagraniczne. Albo planujesz rozwijać biznes w postaci sieci franczyzowej i udzielać licencji odpłatnej na korzystanie z twojego znaku. Albo ktoś próbuje podszywać się pod twoją markę?

A jeśli twoja marka nabierze wartości i będziesz chciał ją odsprzedać? A może chciałbyś dokonać ?optymalizacji kosztów? i wyprowadzić markę do raju podatkowego ?

Rejestracji marki dokonuje się więc w celach majątkowych, aby mieć narzędzie walki prawnej do ochrony swojego dobra. Dzięki temu zabiegowi nikt nie będzie mógł używać twojego znaku towarowego lub znaku podobnego.

Dokonując rejestracji przekonasz się przy okazji, czy ty sam nie łamiesz prawa posługując się nieświadomie czyimś zarejestrowanym znakiem.

I jeszcze jedno. Pamiętaj, że zarejestrowany znak musi być przez ciebie używany! Jeśli przez 5 lat nie będziesz używał zarejestrowanego znaku to tracisz ochronę i ktoś inny może go zacząć używać.

Powyższy artykuł powstał w oparciu o opracowanie 1o rzeczy które musisz wiedzieć o ochronie marki  p. Mikołaja Lecha, prawnika specjalizującego się w prawie własności przemysłowej. Więcej informacji o problematyce ochrony znaków towarowych na stronie bloga autora opracowania.