Praca zdalna

Plusy i minusy pracy zdalnej.

„Praca zdalna” to pojęcie zyskało na znaczeniu po pierwszych lockdownach związanych z pandemią koronawirusa. Walka z zagrożeniem rozprzestrzenienia się wirusa COVID-19 zmusiła pracodawców do wysłania pracowników do pracy w domu.

Na portalach z ofertami pracy obserwujemy wzrost liczby ogłoszeń na wykonywanie pracy zdalnej.

Praca zdalna budzi czasami pewne obawy, zarówno pośród szefów jak i podwładnych.

MINUSY PRACY ZDALNEJ Z PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCY.

 • Trudniejszy Onboarding   i Integracja  nowego pracownika.
 • Problem z dozorem pracownika zwłaszcza dla przełożonych, którzy lubią mieć kontrolę nad podwładnymi.
 • Brak stosownych regulacji co do sprzętu i ekwiwalentu za używane media.
 • Brak procedur co do przepisów BHP.

PLUSY PRACY ZDALNEJ Z PERSPEKTYWY PRACODAWCY.

 • Popularyzacja pracy zdalnej sprawiła, że liczba wypadków w miejscu pracy zgłaszanych do PIP zmniejszyła się.
 • Pracownicy są bardziej samodzielni, dzięki temu pracodawca ma więcej czasu na realizowanie swoich obowiązków.
 • Zwolnienie przestrzeni biurowej, sprawia, że można z łatwością umawiać spotkania biznesowe oraz „kreatywne spotkania zespołowe”.
 • Oszczędność na rachunkach za media.
 • Łatwiejszy dostęp do specjalistów i to nie tylko z najbliższego regionu.

Często aplikowanie na stanowiska pracy zdalnej budzi lęki wśród osób poszukujących zatrudnienia.

Potencjalni pracownicy obawiają się o to, czy ich kompetencje są wystarczające i czy sprostają wymaganiom pracując w domu. Kolejny problem to, czy będą wystarczająco samodzielni w wykonywaniu swojej pracy, po wstępnych szkoleniach. Przyszli pracownicy zastanawiają się też nad tym, na ile sami potrafią się zdyscyplinować, aby osiągnąć odpowiednie wyniki zawodowe.

Pracownikom zdalnym towarzyszy lęk przed popełnieniem błędów. Minusem dla nich często jest brak natychmiastowej weryfikacji poprawności wykonanego zadania oraz brak doraźnych konsultacji problemów, na które natrafili podczas wykonywania pracy.

Osoby pracujące  obawiają się  też, o dekoncentrację i rozpraszanie uwagi w warunkach domowych, co może przełożyć się na ich efektywność zawodową.

Walka o dostęp do komputera i transfer internetowy. Zakładając, że pracownik nie otrzymał służbowego sprzętu, a  w tym czasie nie tylko on pracuje online. Taka sytuacja wymaga zdolności zarządzania czasem i cierpliwości, aby optymalnie wszyscy skorzystali z Internetu i dostępu do komputera.

Kolejnym aspektem pracy w domu jest izolacja społeczna i brak relacji międzyludzkich.  W domu łatwo zatęsknić za kolegą, który na dzień dobry opowie jakiś dowcip, czy koleżanką, która parzy najlepszą kawę. Nadmierna izolacja społeczna może odpowiadać za obniżenie nastroju, motywacji i kreatywności.

Nie zapominajmy jednak, że praca zdalna  ma też wiele pozytywnych aspektów.

PLUSY PRACY ZDALNEJ Z PUNKTU WIDZENIA PRACOWNIKÓW.

 • Oszczędność czasu, który normalnie tracimy na dojazdy do pracy.
 • Oszczędność pieniędzy, które wydajemy na paliwo i bilety komunikacji zbiorowej.
 • Nikt ze współpracowników nie będzie nas rozpraszał, chyba, że mamy w zespole osoby, które często organizują spotkania online, ale na to też jest metoda.
 • Mamy możliwość w domu doglądania  dorosłych osób wymagających opieki oraz dzieci.
 • Sami możemy zarządzać swoim czasem tak, aby najefektywniej wykonać  zadania zawodowe.
 • Możemy pogodzić obowiązki domowe z zawodowymi.
 • W warunkach domowych mamy szansę na efektywną przerwę, aby się odstresować, bądź znaleźć inspirację dla rozwiązania jakiegoś problemu.
 • Możemy pracować z każdego miejsca w którym przebywamy w ramach różnych życiowych konieczności.
 • Możemy pracować nawet z obszarów wiejskich, w których często trudno o infrastrukturę transportu publicznego. Niwelujemy w ten sposób problem wykluczenia ze względu  na utrudniony dojazd do większych miejscowości.

Dzięki pracy zdalnej,  praca w siedzibach firm zmieniła swoją dynamikę.
Coraz częściej zwoływane spotkania biurowe służą do wymiany informacji, pomysłów, aby stawiać na wspólną kreatywność zespołu. Spotkania także służą do opracowywania protokołów komunikowania problemów na które natrafiają pracownicy. Siedziba przedsiębiorstwa  to centrum do ogłaszania nowych projektów i tworzenia strategii ich realizacji.

Praca zdalna bez wątpienia pomaga włączać zawodowo osoby z niepełnosprawnościami i zapewnia im możliwość aktywacji społecznej. Praca zdalna nie ma barier architektonicznych i transportowych. Praca w domu jest odpowiednia dla introwertyków, osób z agorafobią i innymi lękami społecznymi.

Rozwój technologiczny sprawia, że powstaje wiele programów i aplikacji, które gwarantują komfort pracy przy komputerze dla osób z dysfunkcjami: neurologicznymi, okulistycznymi, laryngologicznymi, motorycznymi i ortopedycznymi.

Badania ankietowe pokazują, że dużo pracowników zauważyło wzrost efektywności swojej pracy, gdy przeszli na tryb zdalny.
Na pewno warto aplikować na stanowiska zapewniające pracę w domu,  zwłaszcza w czasie pandemii.

Możliwe, że ten system pracy zostanie z nami na dłużej bez względu na sytuację epidemiologiczną na świecie.