Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 O wszelkich zmianach będę informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest Przemysław Laskowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą hrstart Przemysław Laskowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kolińskiego 10/7 Łódź, NIP 7271952495, adres poczty elektronicznej: plaskowski@hrstart.pl – zwaną dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe na stronie internetowej przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 3. Pliki Cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (urządzeniu, na którym znajduje się przeglądarka internetowa) i przeznaczone są do korzystania z portalu www.hrstart.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).
 4. Na stronie www.hrstart.pl zbierane są wyłącznie informacje zawarte w plikach Cookies, natomiast nie są zbierane żadne inne dane o Tobie znajdujące się na Twoim urządzeniu. Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

  Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
  Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
  Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 5. Korzystając z mojej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie Plików Cookies do celów opisanych w niniejszym dokumencie. Pamiętaj, że ustawienia Plików Cookies możesz zmienić w każdej chwili za pomocą ustawień Twojej przeglądarki.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, informuję, że zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO), jestem Twoim administratorem danych osobowych, a moje dane identyfikacyjne to Przemysław Laskowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą hrstart Przemysław Laskowski w Łodzi przy ul. Kolińskiego 10/7, e-mail: plaskowski@hrstart.pl
 7. Twoje dane osobowe pozyskiwane podczas korzystania ze strony www.hrstart.pl mogę przetwarzać do poniższych celów:
  1. celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie drogą mailową. Przetwarzanie odbywa się wówczas na podstawie Twojej zgody – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  2. w celu zawarcia lub realizacji umowy, jeżeli na podany na portalu adres mailowy wyślesz zapytanie o ofertę – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  3. w celu udzielenia odpowiedzi w zakresie wskazanym przez Państwa w Formularzu kontaktowym. Jak również w celu uwzględnienia  Państwa kandydatury w procesie rekrutacyjnym, w przypadku wypełnienia przez Państwa Formularza aplikacyjnego. Przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych odbywa się na podstawie Państwa zgody (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO).
  4. w celu marketingu i promocji produktów i usług – w przypadku wyrażenia zgody (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO).
  5. w celu wysyłania informacji handlowych (zgodnie z art. 10 ust. 2 u.ś.u.d.e. i art. 6 ust.1 lit. a) RODO).
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do możliwości skorzystania z funkcjonalności formularza. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości skontaktowania się, udzielenia odpowiedzi, przesłania oferty lub propozycji współpracy.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie.
 10. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody.
 11. Pamiętaj, że w dowolnym momencie bez podania przyczyny możesz cofnąć swoją zgodę. Wystarczy, że napiszesz do mnie na adres mailowy: plaskowski@hrstart.pl o treści: „Cofam udzieloną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do rozpatrywania zapytań drogą mailową”. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, których dokonaliśmy przed jej cofnięciem.
 12. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione do firmy informatycznej w zakresie niezbędnym do obsługi moich systemów informatycznych oraz do firmy księgowej lub podmiotów, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 13. Na stronie www.hrstart.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Mojej i nie są w żaden sposób nadzorowane przez hrstart Przemysław Laskowski. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecam się zapoznać.
 14. Zastrzegam sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności naszego serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój mojego serwisu internetowego.