Projekty

Projekt aktywizacji zawodowej.


Projekt „Na ścieżce do aktywności- edycja II”

nr RPLD.09.01.01-10-B072/19.

Projekt realizowany z Funduszy Społecznych Unii Europejskiej.

Projekt skierowany jest do osób niepracujących, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i zamieszkujących obszar województwa łódzkiego.

Aktualnie poszukujemy osób, chętnych do odbycia szkolenia i stażu zawodowego w charakterze pracownika gospodarczego.

Projekt zapewnia następujące formy wsparcia:

  • Doradztwo zawodowe i ustalenie Indywidualnego Planu Działania.
  • Poradnictwo specjalistyczne, dopasowane do potrzeb uczestników .
  • Warsztaty Umiejętności Zawodowych.
  • Szkolenia zawodowe.
  • Staże zawodowe.
  • Pośrednictwo pracy.

Warto podkreślić, że projekt zapewnia zwrot kosztów za dojazdy na wszystkie formy wsparcia.

Po ukończeniu kursu zawodowego, uczestnicy otrzymują certyfikat. Uczestnikom, po szkoleniu, wypłacone zostanie stypendium szkoleniowe.

Następny etap projektu to staż zawodowy z miesięcznym stypendium stażowym ponad 1400 zł.

Po ukończonym stażu uczestnicy mają zapewnione spotkania z pośrednikiem pracy, w ramach pomocy w odnalezieniu się na rynku pracy.

Celem projektu jest powrót uczestników do społecznej i zawodowej aktywności oraz rozwój ich zdolności do podjęcia zatrudnienia.

Nasz projekt funkcjonuje zgodnie z zaleceniami ministerstwa zdrowia, przestrzegając reżimu sanitarnego niezbędnego, aby zapewnić naszym uczestnikom bezpieczeństwo w czasie pandemii.

Czekamy na Państwa zapytania i zgłoszenia.