Dorabianie do świadczeń

Ile można zarobić do świadczeń rentowych i emerytalnych?

Jak co kwartał Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał Obwieszczenie, że w III kwartale 2021 roku, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku wyniosło 5885,75 zł. Z kolei z Komunikatu wydanego 19 listopada 2021 roku przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że od 1 grudnia 2021r. kwota wynosząca 70% przeciętnego wynagrodzenia wynosi …

Czytaj dalej