Kontakt

hrstart Prze­mysław Laskowski

90–113 Łódź

ul. Traugutta 25 lok. 1505

tel.: 533–825-200

e-mail: plaskowski@hrstart.pl

Siedz­iba naszego biura mieści się na 15 piętrze, szarego wieżowca Texilimpex,

przy ul. Romualda Traugutta 25.

Budynek ten zna­j­duje się w okol­icy Dworca Fab­rycznego, w pobliżu Łódzkiego Domu Kultury.

Jeżeli korzys­tasz z łódzkiego trans­portu zbiorowego (MPK sp. z o.o.) to takie wskazówki mamy dla Ciebie.

Najbliższe przys­tanki to:

  • przys­tanek Kil­ińskiego — Przys­tanek mBank, na którym zatrzy­mują się następu­jące linie tramwa­jowe: 1,5,18.
  • przys­tanek Rodziny Poz­nańs­kich– Dworzec Łódź Fab­ryczna, na którym zatrzy­mują się następu­jące linie tramwa­jowe: 9,12,13, oraz następu­jące linie auto­bu­sowe: 53A, 53B, 53C, 53D, 53E,57, 85A, 85B,86A, 86B.
  • W pobliżu dworca zatrzy­mują się również linie: 51 i 61.

Serdecznie zapraszamy do kon­taktu tele­fon­icznego z naszym biurem:

BIURO PROJEKTU

90–113 Łódź

ul. Romualda Traugutta 25

lok.1505

884–825-200