Wybierz akTYwność!

Zapraszamy do udziału w nowym projekcie- „Wybierz akTYwność!”

Rekrutacja rozpoczyna się od 03.11.2021r.

Projekt jest finansowany z Funduszy Społecznych Unii Europejskiej. Nr projektu to „POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20”.

Projekt ma na celu rozwój potencjału zawodowego uczestników.

Do kogo skierowany jest projekt?

  • Do osób, które w momencie przystępowania do projektu, nie korzystają ze wsparcia innego projektu realizowanego z Funduszy Społecznych Unii Europejskiej.
  • Do osób zamieszkujących na terenie województw: mazowieckiego, lubelskiego lub łódzkiego.
  • Do osób niepracujących, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.
  • Do osób, które doznały w wyniku wypadku lub z innych powodów uszczerbku na zdrowiu. W następstwie czego byli niezdolni do wykonywania dotychczasowej pracy i mogą udokumentować, że przez przynajmniej pół roku w ciągu dwóch lat przed rozpoczęciem udziału w projekcie chorowały.
  • Dla osób które na etapie procesu rekrutacyjnego pozyskają z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenie o braku odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wg stanu na dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie (rozumianego jako dzień rekrutacji).

Jakie formy wsparcia oferuje projekt?

  • Konsultacje z doradcą zawodowym.
  • Pośrednictwo pracy i pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Co trzeba zrobić, aby przystąpić do projektu?

  • Można do nas zadzwonić. Szczegóły w zakładce Kontakt.
  • Można ściągnąć z naszej strony Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami.
  • Można wypełnić poniższy formularz aplikacyjny.

Pobierz formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami.

[aol_ad id=681]

Skontaktujemy się z Państwem w celu umówienia szczegółów i wyznaczenia terminu spotkania rekrutacyjnego.